SEMOGA ADA SETITIK BAROKAH TERSIRAT DARI SAJIAN YANG TERSURAT SEHINGGA HIDUP LEBIH BERMAKNA DAN BERGUNA

Tuesday, October 13, 2009

Cara-cara Membaca KitabCARA-CARA PRAKTIS MEMBACA KITAB :

PENGUASAAN Nahwu, Shorof, I’lal, dan Qa’idah-Qa’idahnya.Contoh: جَاءَ زَيْدٌ

1. زَيْدٌ kalimat apa ? Kalimat Isim.

2. Apakah tanda / alamat Isimnya? Tanwim.

3. Apakah ‘irobnya ? Rafa’

4. Kenapa ? Kerana menjadi fa’il dari fi’il جَاءَ.

5. Apa ‘alamat ‘irobnya ? Dhommah.

6. Kenapa? Kerana Isim Mufrad.

7. Jika boleh di tashrif, maka harus di tashrif , زَادَ يَزِيْدُ زَيْدًا

8. Kemudian bina’nya apa ? Ajwaf Ya’ i.

9. Ikut wazan apa dan muthobaqah-muthobaqahnya?

فَعَلَ – يَفْعِلُ – فَعْلاً / فَعْالَةً الخ – سَارَ – يَسِيْرُ – سَيْرًا الخ.

سَارَ asalnya سَيَرَ mengikut wazan فَعَلَ ya’ nya diganti alif kerana ia berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah. (berdasarkan qa’idah : Tentang mengantikan wawu dan ya’ dengan alif apabila ada wawu dan ya’ berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka wawu atau ya’ itu harus di ganti alif.)

10. Jika terkena I’lal, maka harus di I’lal?

زَادَ أَصْلُهُ زَيَدَ عَلَى وَزْنِ فَعَلَ قُلِبَتْ اليَاءُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا فَصَارَ زَادَ

11. Kemudian di sempurnakan dengan Qa’idah daripada matan al-Alifiyyah Ibn Malik, Halaman 215 فصل في اجتماع الواوِ والياء إلخ.

مِنْ وَاوٍ أَوْ يَاءٍ بِتَحْرِيْكٍ أُصِلْ أَلِفًا ابْدِلْ بَعْدَ فَتْحٍ مُتَّصِلْLink ke Facebook

0 komentar: