SEMOGA ADA SETITIK BAROKAH TERSIRAT DARI SAJIAN YANG TERSURAT SEHINGGA HIDUP LEBIH BERMAKNA DAN BERGUNA

Saturday, June 12, 2010

Tips Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah

Al Qur'an telah memberikan petunjuk kepada pasangan suami istri yang telah menempuh hidup bersama agar tercipta suasana yang penuh sakinah, mawaddah wa rahmah. hendaklah dalam mengatur semua urusan rumah tangga selalu dilandasi dengan niat baik, kerjasama, positive thinking dan semua hal yang dilandasi dengan kemaslahatan hubungan antara suami istri. Konsep kesetaraan dalam Islam adalah ajaran yang menjadi pijakan antara suami istri, tentunya dengan adanya sikap saling mencintai,
saling percaya dan saling terbuka. Disamping itu antara suami istri juga perlu adanya sikap saling memahami serta saling menjaga dan memperhatikan hak dan kewajiban antara keduanya.


Hak dan kewajiban suami istri secara bersama-sama :
  • Suami istri hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah wa rahmah. (QS. Ar Rum (30) ayat 21)
  • Saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangan. (QS. An Nisa' (4) ayat 19 dan Al hujurat (49) ayat 10)
  • saling menghiasi pergaulan dengan cara yang baik dan keharmonisan. (An Nisa' (4) ayat 19)
  • saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Al Ashr (103) ayat 3
  • Menerima kekurangan masing-masing pasangan walaupun tidak menyenangkan. (An Nisa' (4) ayat 19)
  • saling memperlakukan pasangan dengan adil dan seimbang antara kepentingan pribadi, pekerjaan, karir, keluarga dan pasangan. (An Nisa (4) ayat 129)

Link ke Facebook

0 komentar: